הדפס עמוד


                                         מוסיקה בתנועה

                הגישה ההתפתחותית בחינוך למוסיקה בגיל הרך

 

 

התכנית מאמצת את הרעיון ההתפתחותי כבסיס לחינוך המוסיקלי בגיל הרך, כפי שגובש בתכנית חמ"ל על-ידי ד"ר ט. גורלי טוראל וצוות מחנכים ומוסיקאים.

החומר המוסיקלי - המורכב משירים, מדקלומים, ממנגינות וממשחקי נגינה שונים - נבחר מתוך הבנה הן לצרכיו הרבים של הילד הצעיר, כמו למשל הצרכים: הרגשיים, המוטוריים, הקוגניטיביים והחברתיים שלו והן לכישורים המוסיקליים והתנועתיים שלו המושפעים בעיקר מגירויים סביבתיים.

רפרטואר השירים והדקלומים מורכב משירי חמ"ל (טוראל, 1990), שירי ילדות ישראליים (100 שירים ראשונים), שירי חגים מסורתיים (נכסי צאן ברזל), שירי ילדים שלוקטו מאוצר ספרות הילדים העברית (פניה, עדולה, ח. שנהב ועוד) ומנגינות קצרות מאוצר המוסיקה הקלאסית והמוסיקה העממית.

השילוב בין התחומים השונים: ספרות, מוסיקה, נגינה וריקוד יוצר מרקם מעניין של התנסויות מוסיקליות ההולמות את ההתפתחות המוסיקלית והתנועתית של ילדים בגיל הרך.

    בנוסף לרפרטואר המגוון, מבחינה אסתטית ואמנותית, התכנית להכשרת מחנכים למוסיקה כוללת הצעות לדרכי עבודה וצורות תכנון שונות התואמות התפתחות, כמו גם מבנה פעילויות המאפשר למחנכות התבוננות ולמידה של תהליכים אלה. על מנת לחוש את החוויה המוסיקלית חלק נכבד מן ההשתלמות מוקדש להתנסות בשירה, בתנועה, בריקוד ובנגינה.

ייחודה של התכנית הוא בכך שהיא מציעה מודל חינוכי רב שנתי, המאזן בין שתי מגמות מנוגדות - הצורך בחידוש לעומת הצורך בחזרה – המצויות בהווייתן של הלמידה בגיל הרך ושל היצירה המוסיקלית כאחד.

orlybabymusic@gmail.com                                          הדפס עמוד